cookies | moderator | administrator
content top

Numer członka PTP


Numer oddziału przyznawany jest każdemu członkowi przez dany oddział.

Numer składa się z dwóch części: kodu oddziału i numeru członka PTP, nadanego przez ten oddział.

Aby poznać swój numer należy zgłosić się do swojego oddziału lub do administratora forum.